LABIOMISTA wil een nieuwe generatie inspireren in het vinden van duurzame manieren om een samenleving te creëren op basis van de idee van bioculturele diversiteit.
— Koen Vanmechelen, kunstenaar

LABIOMISTA wants to inspire a new generation in finding sustainable ways to create a society based on biocultural diversity.
— Koen Vanmechelen, artist

3600

 

Opening 06.2019