Cosmopolitan Renaissance

We are in a revival, a cosmopolitan renaissance where we make the combination again between imagination and knowledge. We need art and science to make a connection. Out of this we can create new things for the future.

Koen Vanmechelen

Koen Vanmechelen plaatst zichzelf en zijn werk binnen de Kosmopolitische Renaissance. Vandaag kan men voor het eerst in de geschiedenis toegang krijgen tot alle mogelijke kennis. Elke dag wordt er een genie geboren, Peking – een stad met meer dan 9 miljoen fietsen – is een stad van 1.000 genieën. En dat geldt voor elke metropool. De obscuriteit van kennis is vervangen door transparantie. Enkel, we moeten het willen weten. Wie wil, verbindt zich morgen met de andere kant van de wereld om een wetenschapper te interviewen, een project te lanceren, kennis te vergaren. 

We moeten het ongekend grote, onbekende potentieel aan brains raadplegen, samenbrengen en stimuleren om oplossingen te vinden voor de problemen waar onze planeet mee kampt. We moeten de echte rol van het menselijke dier durven zien en oplossingen durven zoeken die ver buiten onze vertrouwde omgeving liggen. In andere culturen, op andere werelddelen, bij andere mensen. Diversiteit op globale basis moet aangetapt worden en het lokale moet een verlengstuk krijgen in het globale en omgekeerd, want zonder de generositeit van het lokale, verschrompelt het globale. Uit de verbinding ontstaat de vernieuwing.

Cosmopolitan Renaissance

three pillars artwork Koen Vanmechelen

De unieke studio en gronden van LABIOMISTA zijn tegelijk broedruimte, laboratorium en uitvalsbasis voor Vanmechelen's grensverleggend oeuvre, dat zich ver buiten de mainstream kunst bevindt en dat zijn tentakels tot diep in en over de wereld uitstrekt. In dat veelgelaagde werk staan biologische en culturele diversiteit centraal. Rond dit thema werkt de kunstenaar samen met internationale wetenschappers en experten uit verschillende disciplines. Als een moderne Uomo Universale versmelt hij kunst, natuur en kennis, reikend naar iedereen en alles wat hem in zijn tocht kan helpen grenzen te doorbreken.

De resultaten van zijn experimenten slaat hij op in elke mogelijke drager: van zeer expressieve schilderijen en tekeningen, over fotografie, performances, sculpturen, video, innovatieve 3D-technieken, glaswerk, (levende) installaties, tot praktische interventies in gemeenschappen en wetenschap. Midden in de maatschappij, tussen de mensen, wijzen deze werken de weg naar nieuwe inzichten: een kosmopolitische renaissance. Drie fundamentele pilaren schragen steeds het werk van Koen Vanmechelen: de boerderij, het kunstwerk en de gemeenschap. Ontdek ze onderaan;