Global Open Farm, het Prototype, Oudsbergen

Wat bij de opstart van Vanmechelens Cosmopolitan Chicken Project in 1999 begon als het houden van enkele dozijnen kippen die mochten broeden, verder kweken en werden gekruist, is heden een Global Open Farm die zich uitstrekt over ettelijke hectaren weiden om en rond het woonhuis van de kunstenaar. Anno 2019 heb je vanuit het huis zicht op arenden, kippen, en als het even meezit ook op achterin voorbijparaderende alpaca’s, nandoe’s en struisvogels. Een paar flinke stappen verder in de tuin ontmoet je de kamelen, de varkens en de Tibetaanse koeien. De lama’s, de dromedarissen en het emoe-ouderpaar zitten iets verder weg.

Alleen al de variëteit aan vogels en zoogdieren die in de loop der tijd deel zijn gaan uitmaken van Vanmechelens artistiek, filosofisch en maatschappelijk-ecologisch geëngageerde universum vraagt om diversificatie in de dagelijkse zorg. Al die vergaarde kennis en ervaring over het verzorgen van de dieren komt vandaag samen inInge, de behoedster en bestierder van dit Global Open Farm-prototype. Op natuurlijke wijze vult zij die aan met gulle porties warmte, liefde, zorg en een invoelende dieren- en mensenkennis. Voor de verzorging wordt er in Oudsbergen samengewerkt met scholen voor jongeren met een beperking en ook ruimte geboden aan jongeren in time-outprojecten.