The Cosmopolitan Chicken Project - Ten generations

Deweer Art Gallery, Otegem (B)
09 september - 21 oktober 2007

Sinds 10 jaar werkt Koen Vanmechelen voornamelijk aan
het gigantische kippenkweekproject The Cosmopolitan
Chicken. In deze tentoonstelling, zijn vierde in Deweer
Art Gallery, maakt hij een overzicht van het hele project
sinds de aanvang en combineert dit met een live
presentatie van de laatste, onlangs geboren generatie.
Het Cosmopolitan Chicken Project is een wereldwijd
kweekproject waarin het kruisen van nationale
kippenrassen centraal staat. Het kruisen is een
essentiële metafoor voor het dynamische, vruchtbare en
creatieve van het leven en voor een vredevol samenleven
van verschillende soorten en rassen.
Het Cosmopolitan Chicken Project werd officieel
voorgesteld in 2000 in Watou (BE). Als deelname aan de
tentoonstelling Storm Centers, met Jan Hoet als curator,
kruiste Koen Vanmechelen de Belgische Mechelse
Koekoek met de Franse trots, de Poulet de Bresse.
Zo werd een tweede generatie geboren, de Mechelse
Bresse.
En Koen Vanmechelen ging verder. Tot nu toe heeft
het Cosmopolitan Chicken Project tien generaties
opgeleverd. De nakomelingen van elke kruising worden
genoemd naar de eerste generatie én naar het ras dat
wordt ingekruist. De achtste generatie, de Mechelse
Fighter, werd bijvoorbeeld gekruist met de Braziliaanse
Auracana om de negende generatie te bekomen, de
Mechelse Auracana. Recent heeft Koen Vanmechelen
de Mechelse Auracana gekruist met een Turkse kip, de
Denizli longcrower.
De generatie die daaruit is ontstaan, de Mechelse
Denizli, wordt hier getoond. Het eerste dier dat de
volwassen leeftijd bereikt, zal worden geportretteerd
en wanneer het een natuurlijke dood is gestorven,
zal het worden opgezet om te getuigen van zijn eigen
nieuwe generatie. Dit alles was ook het geval voor zijn
voorgangers.
Het Cosmopolitan Chicken Project is een artistiek en
esthetisch project dat niet alleen raakt aan heel wat
eigentijdse maatschappelijke thema’s als globalisering,
multiraciale en multiculturele samenleving, biodiversiteit,
genetische manipulatie, klonen etc., maar dat het
debat rond deze themata ook vanuit een menselijk en
artistiek oogpunt probeert te beïnvloeden. Alhoewel de
kunstenaar vele contacten onderhoudt met de medische
en wetenschappelijke wereld, heeft het Cosmopolitan
Chicken Project zijn ideale stek gevonden in de
kunstwereld.