LaMouseion

Breaking the boundaries of clarity to come into a new reality

Koen Vanmechelen

Meer dan 2000 jaar geleden bedacht de astronoom Aristarchus van Samos binnen de muren van het befaamde Mouseion dat niet de aarde maar de zon het vaste middelpunt van het gekende universum was. In het oude Alexandrië was dit Mouseion een unieke bakermat van kennis. Een eerbiedwaardige plek gewijd aan de muzen – de negen godinnen van de wetenschap en de schone kunsten. De thuisbasis ook van muziek en poëzie. Van filosofie en literatuur. De generator van wiskunde en natuurkunde. Van astronomie, biologie en geschiedschrijving. Met LaMouseion creëren we een hedendaagse versie van deze historische voorganger. Een nieuwe plek voor experimenten op het kruispunt van natuur en cultuur. Een nieuw begin – Ab Ovo – beginnend bij het ei.

Mouseion van Alexandrië

Psychès iatreíon, Kuuroord voor de Ziel, zo las de inscriptie boven de papyrusrollen in de antieke Bibliotheek van Alexandrië, een plek die bedoeld was om de ziel te genezen. Een stek die deel uitmaakte van het legendarische Mouseion van Alexandrië, dat op zijn beurt deel was van het indrukwekkende paleiscomplex. Het Mouseion bestond uit een grote campus met tuinen, vergaderruimtes, auditoria en eetzalen. Het was een drukke ontmoetingsplaats voor culturen en beschavingen, een veilig platform voor onderzoek en een schatkamer voor het creëren, bewaken en bewaren van kennis. Op zijn hoogtepunt was het Mouseion in Alexandrië elke dag de leef- en werkplek van meer dan 1000 vorsers en studenten. Ze voerden er experimenten uit, gaven lezingen en probeerden zoveel mogelijk kennis te verzamelen van over heel de toen bekende wereld. In het Mouseion slaagde Eratosthenes erin de diameter van de aarde te meten en vond zijn vriend Archimedes de schroefvormige waterpomp uit. Euclides ontdekte er de grondregels van de geometrie. Hipparchus ontwikkelde er de driehoeksmeetkunde en Aristarchus van Samos lanceerde er, zoals gezegd, het eerste heliocentrische systeem voor het universum.

De creatie leeft van de chaos om een andere orde te vinden. Nu hebben we die kans.

 

Koen Vanmechelen

LaMouseion

Net als in het oude Griekenland brengt LaMouseion vrije denkers bij elkaar in hun gedreven zoektocht naar antwoorden, kennis en wijsheid. Zij gaan aan de slag in drie grote houten boxen, elk 6 op 3,5 meter groot, die de zuidkant van het Protected Paradise deel van LABIOMISTA borduren. Elk van de houten boxen is vernoemd naar een van de pijlers van de evolutie: diversiteit, vruchtbaarheid en immuniteit. Tevens zijn dat de grote thema's in Koen Vanmechelens oeuvre. De denkboxen staan open voor mensen die er willen schrijven, onderzoeken en brainstormen, geïnspireerd door de omgeving van LABIOMISTA. De enige voorwaarde van bezieler Koen Vamechelen is dat ze de neerslag van de daar opgebouwde kennis ook daadwerkelijk achterlaten, als een aanvulling van LABIOMISTA's Library of Collected Knowledge (LOCK). Het project is gegroeid uit Vanmechelens overtuiging dat we het ongekend grote, onbekende potentieel aan brains in de wereld moeten raadplegen, samenbrengen en stimuleren om zo oplossingen proberen te vinden voor de enorme problemen waar onze planeet mee kampt. Uit die verbinding ontstaat immers de vernieuwing. Het doel is om te ontdekken, te onthouden en te koesteren. Maar ook om in vraag te stellen, te leren, te vertalen en door te geven. Met én binnen deze wereld. Zonder enige beperking. In LaMouseion kan men het Ondenkbare denken.

Protected Paradise

LaMouseion bevindt zich aan de zuidkant van Protected Paradise, het mysterieuze hart van LABIOMISTA. De ingang tot het Protected Paradise is afgescheiden van de rest van het Cosmopolitan Culture Park door een ijzeren gordijn en een wildrooster. De weg er naartoe is een wormgat dat de bezoeker meevoert naar een andere wereld, een quantum multiversum, waar dromen realiteit worden en waar het onzichtbare zichtbaar wordt. Eens binnen, wordt zo duidelijk dat alles verbonden is als een groot netwerk van biodiversiteit. Sic mundus creatus est. 

Het Ondenkbare Experiment

Het eerste project van LaMouseion heet Het Ondenkbare Experiment. In het Ondenkbare Experiment schenken we het monopolie op kennis aan de nieuwe generaties. Komende uit een reeks van wereldwijde lockdowns gaan we op zoek naar de diversiteit en frisheid van nieuwe kennis. Gestoeld op generositeit en nieuwsgierigheid, kritisch denken, solidariteit en verantwoordelijkheid. Geïnspireerd door de omgeving van LABIOMISTA. In de vrijheid van de kunsten.  

Lees meer