Mechelse Cubalaya (CCP11)

Mechelse Denizli

Mechelse Denizli

CCP

The various phenotypes show characteristics of the ten different chicken breeds that were crossed into this generation of the Cosmopolitan Chicken Project / recognisable traits from Belgium, France, Great Britain, the United States, Germany, the Netherlands, Mexico, Thailand, Brazil and Turkey.

Cubalaya

Cubalaya

Cuba

In the mid-19th century, Spaniards brought different kinds of Asian fowl to Havana (Cuba), originating from the Philippines; the Cubans first crossed the Asian species with each other and then with chickens of European origin / bred far from any scientific oversight for a threefold purpose: meat, eggs and cockfighting / officially recognised in 1935 by the Cuban National Poultry Association and in 1939 by its U.S. counterpart / its name honours the Republic of Cuba, where the species was bred and refined.

Expedition

In 2007, Vanmechelen undertook a three-week expedition throughout Cuba in search of the Cubalaya. He failed to track down a pure-bred specimen. Back home, he discovered that the only place where he could still find some was the United States. In the city of Poughkeepsie, near New York City, he found the largest known population of Cubalayas. He got permission to buy some eggs and went home to start breeding and crossing.

Birthplace of the first chicks

Meeuwen-Gruitrode, on Koen Vanmechelen's home farm

 

First showing

Breaking the Cage – The art of Koen Vanmechelen
Victoria and Albert Museum, Arts & Business, Londen (GB), 2008

 

Breaking the cage V&A 2009

The unexpected, the appeal of the chicken

Serendipity at work...

De Cubaanse Cubalaya-kip staat gekend als een bedreigde soort: er zijn nauwelijks nog raszuivere exemplaren te vinden. Na zijn expeditie (zie hoger) bouwde Koen Vanmechelen thuis een Cubalaya-fokcentrum, bestaande uit verschillende volières. Die huisvesten een van de zeldzame populaties raszuivere Cubalaya’s in de wereld. 
Opvallende fysieke kenmerken van de Mechelse Cubalaya zijn: zeer sterke kippen, grote diversiteit in kammen.
Ongeveer op hetzelfde moment dat Obama verkondigde dat de grenzen tussen zijn land en Cuba weer zouden opengaan (na een handelsembargo dat 55 jaar duurde), werden in België de voorbereidingen getroffen voor de participatie van Koen Vanmechelen aan de Biënnale van Havana (Cuba). Met de Arenas de Evolución organiseerde hij behalve veel uitwisselingen tussen wetenschappers van over de hele wereld (kruisbestuiving!) ook een ‘her-introductie’ van de Cubalaya in diens land van herkomst. Cuba zette de grens open voor de dieren en de broedkasten. 
Het samenvallen van een en ander werpt ook een bijzondere glans op een van de episodes van de expeditie in Cuba, waarbij de kunstenaar moest vluchten voor een orkaan in Pinar del Río en hij bij gebrek aan wegwijzers onderweg een Cubaanse man in zijn voertuig meenam, die hem bij het instappen aankijkt en uitroept: “You are the chicken man! I saw you on TV!” In 2007 waren de Cubaanse landsgrenzen nog toe. En toch had deze man een reportage over Vanmechelen gezien op ARTE. Dat hij niet veel later in eigen land door Vanmechelen zelf werd opgepikt laat weinig krediet over voor het toeval…?