Koen Vanmechelen, kunstenaar—

LABIOMISTA wil een nieuwe generatie inspireren in het vinden van duurzame manieren om een samenleving te creëren op basis van de idee van bioculturele diversiteit.

Koen Vanmechelen, artist—
LABIOMISTA wants to inspire a new generation in finding sustainable ways to create a society based on biocultural diversity.

3600

 

Opening 07.2019