Community / OpUnDi Genk

Nomadland © Koen Vanmechelen 2018 Photo by Stoffel Hias

LABIOMISTA profileert zich als verbond en brug met de buurt, de wereld, met mens en dier. Als een nieuw element ook dat het DNA van de jonge stad Genk belichaamt en mee vormt. Vanmechelen: “LABIOMISTA snijdt thema’s aan als identiteit, bioculturele diversiteit en fertiliteit. Het geeft op experimentele wijze mijn visie op natuur, maatschappij en leven weer, en evolueert samen met mijn werk. Omdat het zo omvattend is, kon het enkel in een diverse stad als Genk vorm krijgen.”

LABIOMISTA is voor stad Genk een belangrijke schakel als toekomstproject voor verdere ontwikkeling en moet de stad en de wereld injecteren met nieuwe idee.n en projecten. Burgemeester Wim Dries:LABIOMISTA moet van Genk een labo maken waarin de socio-culturele diversiteit kan groeien en bloeien.”

Er wordt bewust gekozen om geen commerciële horeca- en recreatie-activiteiten te ontplooien op de site van LABIOMISTA. Het zijn de lokale zaken en intiatieven in de buurt die aangemoedigd worden om te groeien. Dat past in zijn visie om duurzame, gezonde en levendige gemeenschappen te ondersteunen via de koppeling van het lokale en het globale, van kunst en maatschappij. Uniek is ook dat het entreegeld van LABIOMISTA hiervoor zal gebruikt worden.

De inkomsten van LABIOMISTA worden namelijk integraal geherinvesteerd in de publieke werking van het park en in de projecten in de buurt. Vanmechelen: “Zonder lokaal DNA kan er niets globaals groeien. LABIOMISTA strekt zich om die reden ook uit in de omliggende community. Nomadland verbindt LABIOMISTA met de buurt.” De kunstenaar verwijst naar de nomade, de reiziger langs de zijderoute, die de rijkdommen van de verschillende culturen samenbrengt. Met de volkstuintjes, picknickplaatsen en evenementenweide wordt het de ontmoetingsplaats bij uitstek. Vanmechelen: “We nodigen de buurt uit om samen iets uit te bouwen. Iets van ons in Zwartberg voor de rest van de wereld.”

Nomadland en OpUnDi Genk

Wie vanuit LABIOMISTA richting Meeuwerstraat kijkt, ziet aan de overkant de grote rode neonletters 'Nomadland' opduiken. Nomadland is de verbinding van de buurt met LABIOMISTA. Het is de ontmoetingsplek voor de buurt maar ook voor de bezoekers van LABIOMISTA. 

En Villa OpUnDi wordt de hoofdzetel van Koen Vanmechelens OpUnDi, de Open University of Diversity, in 2011 boven de doopvont gehouden tijdens de Biënnale van Venetië in het Palazzo Loredan. Met een poot in Genk, een denk-en doetank van waaruit nieuwe ideeën en initiatieven moeten ontstaan om van LABIOMISTA dé katalysator te maken voor de buurt en de stad.

N-POWER, de kracht van de buurt

‘N-Power’ of  voluit ‘Neighbourhood Power’ is een Europees project. Het ondersteunt bewoners die zich willen inzetten voor hun wijk. Dit project kijkt uit naar bijzondere initiatieven die voor de juiste voedingsbodem zorgen. Het zoekt naar plekken met geëngageerde enthousiaste buurtbewoners. De verbinding van Nieuwe Kempen met LABIOMISTA is geselecteerd als één van twee wijkprojecten in Genk.

Meermaals heeft LABIOMISTA met de buurtbewoners nagedacht over hoe de site kansen kan bieden voor Nieuwe Kempen en voor Genk. LABIOMISTA is volop bezig met hoe ze de buurt in haar geheel kan versterken. En natuurlijk met hoe LABIOMISTA belangrijke principes zoals (bio)diversiteit, duurzaamheid en menselijkheid kan delen met de buurt.

Heb je zelf ideeën?

Wil je meewerken aan goede projecten voor de wijk Nieuwe Kempen? Er broeden alvast honderden nieuwe ideeën. Van handelaars, tot jeugdwerking, van zorginstelling tot industrie, van de tuinen tot de scholen, van binnen en buiten Zwartberg… iedereen is welkom om mee te werken. 

Laat het ons weten via info@labiomista.be. Wie weet komt jouw idee of project in aanmerking voor N-power!

N-Power is een Europees Interreg V project waar stad Genk samen met 6 andere steden uit de euregio (Heerlen (NL), Luik, Aken (D), Eupen, Verviers, Seraing) en de UHasselt, de universiteit van Luik en de Hogeschool Zuyd uit Sittard aan werkt. Het project wordt deels gefinancierd door het ERDF (European Fund for Economic and Territorial Development) en deels door de partnerregio’s Wallonië, Belgisch en Nederlands Limburg, Noordrijn- Westfalen.